NOWOCZESNE OZNACZANIE PRODUKTÓW

alt

Ambasador inicjatywy
Robert Makłowicz

 

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszego Orędownika Programu...

czytaj więcej >>

Statystyki

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie żyje dziś 314 milionów osób niewidomych i niedowidzących. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 w Polsce jest 1,8 mln osób z dysfunkcją wzroku. Polski Związek Niewidomych  w całej Polsce zrzesza ich ok. 100 000 osób.

 

Wartości

 

Naszą jest pomaganie, a czy Twój biznes uwzględnia interes społeczny? Czy zastanawiasz się nad tym, że usuwając różne bariery pomagasz też sobie i bliskim?

Problematyka równego traktowania i niedyskryminacji staje się bardzo istotnym elementem polityki państw świata. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich producentów dóbr konsumpcyjnych, dostawców usług oraz odbiorców indywidualnych, którzy chcą uczestniczyć w tej polityce.

Według koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility) bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia przez organizacje biznesowe wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zaspokojenie różnych, istotnych z punktu widzenia społeczeństwa potrzeb. Przykładem mogą być działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego czy walka z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Od wszystkich firm i instytucji oczekuje się, że zidentyfikują one potrzeby społeczeństwa i odpowiedzą na nie.

Dlatego poprzez udział w oznaczaniu produktów dla osób potrzebujących, który jest dowodem społecznej odpowiedzialności biznesu i świadczy o szybkiej reakcji firm na potrzeby rynku, mają Państwo wpływ na realizacje ww. potrzeb oraz kształtowanie postaw społecznych.